Welcom to
SimaPishSakhte website
English -فارسی
سیما پیش ساخته یکی از قدیمی ترین شرکت های فعالیت های نمایشگاهی در ایران است که از سال 1373 تحت نام جدید سیما پیش ساخته مشغول فعالیت می‌باشد
1184سیما پیش ساخته1185سیما پیش ساخته1186سیما پیش ساخته

ساخت پارتیشن های اداری و سقف کاذب

irib1 irib2
irib3
تهران - سالن کنفرانس اسلامی - خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران

طراحی و ساخت موزه ها

museume1 museume2
museume3
90٪ موزه های تازه ساز در ایران توسط شرکت ما طراحی و ساخته شده است.

Large Markets,Permanent Fairs

irib4
نمونه ای از سقف کاذب ساخته شده توسط سیما پیش ساخته - خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران


: