Welcom to
SimaPishSakhte website
English -فارسی
سیما پیش ساخته یکی از قدیمی ترین شرکت های فعالیت های نمایشگاهی در ایران است که از سال 1373 تحت نام جدید سیما پیش ساخته مشغول فعالیت می‌باشد
173617401741

دفتر مرکزی:

ایران - تهران
خیابان آفریقا ، بالاتر از بلوار اسفندیار
خیابان عاطفی (شرقی)،
ساختمان اداری آسیا ، پلاک 48 ، طبقه اول ، واحد 4


تلفکس:22055056-21-98+
همراه: 1258705-912-98+ & 1071726-912-98+ 6397743-912-98+ &
کد پستی:1917773169
پست الکترونیک: sima_fairjob@yahoo.com
: