Welcom to
SimaPishSakhte website
English -فارسی
سیما پیش ساخته یکی از قدیمی ترین شرکت های فعالیت های نمایشگاهی در ایران است که از سال 1373 تحت نام جدید سیما پیش ساخته مشغول فعالیت می‌باشد
1174سیما پیش ساخته1175سیما پیش ساخته1176سیما پیش ساخته

در این قسمت تعداد کمی از کارهای نجاری (ساخت و ساز) شده را می بینید و تا حدودی با امکانات ما در این زمینه آشنا می شوید.

1 3 4 5 6 7 8 911 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


: